موسسه جی پی مورگان نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده محتاط است

موسسه جی پی مورگان نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده محتاط است.

جی پی مورگان این نمودار را که تحلیل خود از سخنرانان بانک مرکزی است را ارائه کرده است و به وضوح نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر چقدر در مقایسه با فدرال رزرو و بانک انگلستان hawkish تر است و این نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا نسبت به دو مورد دیگر افزایش نرخ بیشتری در دستور کار خود دارد.

با این حال، JPM می گوید: یک ریسک کلیدی برای چشم‌انداز ما این است که بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند پس از مشاهده تورم بیش از حد انتظار، چرخه‌های افزایش نرخ خود را از سر بگیرند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط