موسسه جی پی مورگان نسبت به تقویت بیشتر دلار محتاط است

موسسه جی پی مورگان نسبت به تقویت بیشتر دلار در آستانه نشست ماه مارس FOMC محتاط است.

این موسسه به دلایل معمول برای تقویت دلار اشاره می کند:

1. تشدید بازار کار
2. تورم پایدار
3. قیمت گذاری مجدد بانک مرکزی

موسسه JPM گفته که این موارد سال 2023 را شبیه به سال 2022 می کند، اما تفاوت های اساسی وجود دارد:

1. شتاب رشد جهانی هنوز مثبت است
2. کاهش سرعت رشد بانک های مرکزی

و در نهایت برای بازگشت کامل دلار به حیطه قدرت به سبک 2022، باید یک شوک نوسانی دیگر یا تشدید مجدد خطرات ژئوپلیتیکی را ببینیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط