موسسه دویچه در انتظار افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس

موسسه دویچه: اکنون انتظار داریم دومین افزایش متوالی 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس را در ماه اوت شاهد باشیم.

ما همچنان انتظار داریم که نرخ بهره ترمینال بانک مرکزی انگلیس 5.75 درصد باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط