موسسه رتبه دهی Fitch پیش بینی رشد چین در سال 2024 را کاهش داد

موسسه رتبه دهی Fitch پیش بینی رشد چین در سال 2024 را از 4.6% به 4.5% کاهش داد.

این موسسه در مورد چین محتاط است و می گوید سقوط املاک “بی وقفه” ادامه دارد.

اکنون به نظر می رسد که فروش مسکن امسال دوباره به شدت کاهش یابد و به طور کلی تر شواهد فشارهای کاهش تورم در حال افزایش است.

موسسه فیچ به یک نکته مثبت اشاره می کند و می گوید که تسهیلات مالی از لحاظ مادی در حال افزایش است.

تحلیلگران می گویند این افزایش تاثیر بر پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط