موسسه فیچ چشم انداز A+ را برای کشور چین تایید کرد

موسسه رتبه‌بندی فیچ، چشم انداز A+ را برای کشور چین تایید کرد و اعلام کرد که چشم انداز پایدار است.

این موسسه در ادامه افزود که ما پیش‌بینی می‌کنیم که کسری مالی از 6.4% در سال 2022 به 5.6% تولید ناخالص داخلی در سال 2023 کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط