موسسه مالی ولز فارگو: رشد پایدار و تورم قوی‌تر در سوئیس!

موسسه مالی ولز فارگو: رشد پایدار و تورم قوی‌تر در سوئیس!

نشانه‌هایی وجود دارد که رشد اقتصادی سوئیس در حال کاهش است. نظرسنجی های احساسات در ابتدای سال جاری بهبود یافت، در حالی که چشم‌انداز رشد برای ناحیه یورو، شریک اصلی صادرات سوئیس نیز سازنده‌تر شده است. اکنون دیگر پیش‌بینی نمی‌کنیم که اقتصاد سوئیس در سال 2023 وارد رکود شود. تورم سوئیس در اوایل سال 2023 افزایش یافته است، از جمله نرخ تورم هسته. این امر باعث شده است که رئیس بانک مرکزی سوئیس، جردن بگوید که سیاست پولی هنوز خیلی انبساطی است و انقباض بیشتر پولی محتمل است.

در مقابل این پس‌زمینه، نه تنها انتظار افزایش 0.5 درصدی دیگر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی سوئیس در ماه مارس را داریم، بلکه انتظار یک افزایش 0.25 درصدی دیگر در ژوئن را داریم که نرخ بهره را به 1.75 درصد می‌رساند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئیس از نرخ‌ بهره بانک مرکزی اروپا و همچنین از قیمت‌گذاری ضمنی بازار عقب‌تر باشد. بنابراین، ضعف متوسط فرانک در برابر یورو را محتمل می‌دانیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط