موسسه مودیز : قدرت مصرف کننده ایالات متحده در حال تضعیف است و سال جدید بدتر خواهد شد

موسسه مودیز: قدرت مصرف‌کننده ایالات متحده در حال تضعیف است و امسال بدتر خواهد شد.

معوقات کارت اعتباری و وام خودرو با تعدیل بازار کار بیشتر افزایش می‌یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط