موسسه ولز فارگو انتظار دارد در سال جاری تنها 2 کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو انجام شود

موسسه ولز فارگو انتظار دارد در سال جاری تنها 2 کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو انجام شود؛ یک مرتبه در فصل سوم و یک مرتبه در فصل چهارم.

ولز فارگو استدلال می‌کند که با گذشت سال، عوامل مثبت در زمینه کاهش تورم کالاها احتمالاً محو خواهد شد، اما افزایش آهسته‌تر قیمت خدمات باید تورم خالص را کاهش دهد.

در طول سال آینده آنها موارد زیر را که به کاهش تورم خدمات کمک می‌کند را انتظار دارند:

تورم مسکن تعدیل شود.
فشار بر خدمات مرتبط با کالا مانند بیمه خودرو، کاهش یابد.
رشد هزینه‌کردهای اشتغال کاهش یابد.

موسسه ولز فارگو عقیده دارد، پس از یک ماه دیگر از آمارهای قوی اشتغال و تورم، آن دسته از اعضای FOMC که سه یا چند مرتبه کاهش را در جلسه مارس برنامه ریزی کرده بودند، به این نتیجه برسند که اشتباه کرده اند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط