موسسه کردیت سوئیس، منطقه یورو را تا پایان سال در رکود می بیند

پیش بینی موسسه CREDIT SUISSE از اقتصاد ناحیه یورو ، آلمان و ایتالیا:

موسسه کردیت سوئیس، منطقه یورو را تا پایان سال در رکود می بیند و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را کاهش داده است.

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی 2022 از 2.4 درصد به 2.3 درصد و پیش‌بینی GDP سال 2023 از 0.7 درصد به -0.2 درصد کاهش یافته است.

شایان ذکر است، کردیت سوئیس رشد منفی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را از سه ماهه سوم 2022 تا سه ماهه اول 2023 مشاهده می کند، که این به معنای رکود است.

این شرکت می افزاید که بزرگترین انقباضات اقتصادی در آلمان و ایتالیا مشاهده خواهد شد.

ما انتظار داریم که بانک مرکزی اروپا در کوتاه مدت به دلیل تورم بالا، هاوکیش باقی بماند، اما زودتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت به پایان چرخه افزایش نرخ بهره برسد.

ما پیش بینی خود را برای دو افزایش نیم درصدی در ماه های سپتامبر و اکتبر حفظ می کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط