موسسه گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در دو سال آینده را 35 درصد ارزیابی می‌کند

موسسه گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در دو سال آینده را 35 درصد ارزیابی می‌کند

گلدمن ساکس با استناد به الگوهای تاریخی در مدیریت اقتصاد می‌گوید رسیدن به یک “فرود آرام” ممکن است، دشوار باشد.

«با توجه ارزش اسمی، این الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که بانک مرکزی آمریکا با مسیری سخت برای فرود آرام مواجه است».

رکود اجتناب ناپذیر نیست. عادی سازی عرضه نیروی کار و قیمت کالاهای بادوام پس از ویروس کرونا به بانک مرکزی آمریکا کمک خواهد کرد.

11 چرخه از 14 چرخه انقباضی در آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم با رکود در عرض دو سال همراه شد، اما تنها 8 دوره را می توان حتی تا حدی به انقباض فدرال رزرو نسبت داد.

احتمال رکود اقتصادی در 12 ماه آینده را در حدود 15 درصد پیش بینی می‌کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط