موسسه گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده را کاهش داد

موسسه گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده در 12 ماه آینده را از 25% به 20% کاهش داده است.

اقتصاددانان GS افزوده اند که:

“داده های اخیر اطمینان ما را تقویت کرده است که کاهش تورم به سطح قابل قبول نیازی به رکود نخواهد داشت.”

ما انتظار داریم که رشد اقتصادی در دو سه ماهه آینده کاهشی داشته باشد، بیشتر به دلیل رشد کندتر درآمد شخصی و کاهش وام های بانکی.

اما کاهش شرایط مالی، بازگشت مجدد به بازار مسکن و رونق مداوم در کارخانه‌سازی، همگی نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده به رشد خود ادامه خواهد داد، البته با سرعتی پایین‌تر از روند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط