موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد پاول در روز جمعه کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی را اعلام کند

موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد پاول در روز جمعه کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی را اعلام کند

موسسه گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در روز جمعه منتشر کرد.

پیام پاول همان چیزی خواهد بود که در کنفرانس خبری ماه ژوئیه و در صورتجلسه FOMC ژوئیه بیان شد.

به گفته این موسسه: « پاول احتمالاً این پیام را با تأکید بر اینکه FOMC متعهد به کاهش تورم است و تصمیمات سیاستی آتی به داده‌های دریافتی بستگی دارد، متعادل می‌کند. وی اضافه خواهد کرد که سیاستگذاران تسهیل شرایط مالی از ماه ژوئیه را برای حفظ اقتصاد در مسیر رشد کمتر از پتانسیل، بی‌فایده ارزیابی کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط