موسسه گلدمن ساکس در انتظار افزایش تقاضای نفت

موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد که تقاضای نفت “در بالاترین سطح خود” قرار گیرد که این باعث افزایش کسری و افزایش قیمت شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط