موسسه BOFA پیش بینی می کند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در اوایل سال آینده به 4.75٪ تا 5٪ برساند

موسسه BOFA : اکنون پیش بینی می کند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در اوایل سال آینده به 4.75٪ تا 5٪ برساند.

موسسه BOFA : اکنون انتظار داریم نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر به میزان 0.75%، در ماه دسامبر 0.5% و پس از آن تا ماه مارس سال آینده دو افزایش 0.25 درصدی داشته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط