موسسه CBA: تورم CPI فصلی در ماه دسامبر کمتر از انتظارات بازار بود

موسسه CBA در مورد بانک مرکزی استرالیا:

تورم CPI فصلی در ماه دسامبر در هر دو شاخص خالص و زیربنایی کمتر از انتظارات بازار بود.

ما همچنان انتظار داریم که چرخه تسهیل (کاهش نرخ بهره) بانک مرکزی استرالیا از ماه سپتامبر آغاز شود که شامل کاهش 0.75 درصدی در اواخر سال 2024 و کاهش 0.75 درصدی دیگر در نیمه اول سال 2025 می شود که در نهایت نرخ بهره را به 2.85٪ می رساند.

بیانیه فوریه سیاست پولی (SMP) از سوی بانک در هفته آینده منتشر خواهد شد که ما انتظار داریم که RBA پیش بینی های تورم خود را به سمت پایین اصلاح کند، اما RBA ممکن است یک قدم فراتر رفته و با توجه به روندهای اخیر در مخارج خانوارها و بازار کار، یک تعدیل کوچک نزولی در مشخصات تورم خود ایجاد کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط