موسسه Credit Suisse دو سناریو محتمل Hawkish و Dovish را برای جلسه سیاست پولی بانک مرکزی سوئیس در نظر گرفته اند.

موسسه Credit Suisse دو سناریو محتمل Hawkish و Dovish را برای جلسه سیاست پولی بانک مرکزی سوئیس (امروز ساعت 11 به وقت تهران) در نظر گرفته اند.

سناریوی هاوکیش با احتمال 60 درصد؛

موسسه CS استدلال می کند که با توجه به روند اخیر کاهش نرخ تورم کل و خالص، افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره شهرت SNB را به عنوان یک مبارزه کننده موثر در برابر تورم تقویت می کند.
اگر SNB به افزایش نرخ بهره (موضع Hawkish) در آینده اشاره کند ممکن است بسیار متقاعد کننده تر باشد.

سناریو Dovish با احتمال 40 درصد؛

در این سناریو در حالی که بیانیه سیاست پولی SNB اشاره به پایان چرخه افزایش نرخ (موضع Dovish) دارد، نرخ بهره به میزان 0.25% افزایش خواهد یافت که چنین چشم انداز بدی باید باعث ضعف کوتاه مدت و میان مدت CHF شود.

چشم انداز EUR/CHF:

ما برای جفت ارز EUR/CHF به هدف فعلی 0.9600 تا پایان این فصل پایبند هستیم و در صورت آشکار شدن سناریوی Hawkish، سطوح پایین تر را در میان مدت رد نمی کنیم.

اگر SNB تصمیم بگیرد که انتظارات Hawkish ما را برآورده نکند، ما فشار احتمالی بالاتر به سمت برابری EUR/CHF را رد نمی کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط