موسسه ING می گوید ما انتظار داریم که کمیته FOMC، نرخ بهره را برای سومین بار متوالی به میزان 0.75% افزایش دهد

موسسه ING در مورد نشست سیاست پولی فدرال رزرو امریکا:

ما انتظار داریم که کمیته FOMC، نرخ بهره را برای سومین بار متوالی به میزان 0.75% افزایش دهد.

تورم بالا به این معنی است که افزایش نرخ بهره به میزان 1% یک ریسک است، اما انتظارات تورمی و برنامه های قیمتی شرکت ها تهدید کننده کمتری به نظر می رسند و چشم انداز رشد نامشخص تر است، بنابراین ما آن را (افزایش 1 درصدی) نمی بینیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط