موسسه JP Morgan: اولین کاهش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه رخ خواهد داد

موسسه JP Morgan پس انتظار بیانیه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و سخنان آقای پاول در روز چهارشنبه: تحلیلگران ما هنوز مطمئن هستند که اولین کاهش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه رخ خواهد داد.

ما به پیش بینی خود برای اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن پایبند هستیم اما با توجه به سخنان آقای پاول، می توان گفت که کاهش در ماه می نیز امکان پذیر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط