موسسه KPMG هشدار می دهد که اقتصاد بریتانیا در سال آینده در معرض خطر جدی برای ورود به یک “رکود خفیف” قرار دارد

موسسه KPMG هشدار می دهد که اقتصاد بریتانیا در سال آینده در معرض خطر جدی برای ورود به یک “رکود خفیف” قرار دارد.
پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به بیش از نصف تا 3.2 درصد برسد.(در سال 2021، 7.4 درصد بود).
هشدار داد که خطرات پیش‌بینی‌اش «به سمت نزول منحرف شده است». انتظار می رود سرمایه گذاری تجاری در سال آینده بدون حمایت دولت ضعیف باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط