موسسه MOODY’S

موسسه MOODY’S :

ما پیش‌بینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین در هر دو سال 2023 و 2024 را به 5.0 درصد افزایش دادیم (پیش بینی قبلی 4.0 درصد بود).

ما پیش بینی می کنیم که اقتصاد ایالات متحده در سال 2023 متوقف شود، زیرا رشد متوسط در نیمه اول سال به انقباض خفیف در نیمه دوم تبدیل می شود.

برای ایالات متحده، پیش‌بینی‌های فعلی حاکی از کاهش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در هر دو فصل سوم و چهارم سال 2023 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط