موسسه S&P انتظار دارد اقتصاد ایالات متحده در سال جاری رشد کند

موسسه رتبه‌بندی S&P Global اکنون انتظار دارد که اقتصاد ایالات متحده در سال جاری به میزان 2.3 درصد رشد کند.

انتظار می‌رود که رشد ایالات متحده در سال 2024 به 1.3 درصد و در سال 2025 به 1.4 درصد کاهش یابد.

انتظار می‌رود که یک افزایش دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چرخه انقباضی فعلی ارائه شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط