موسسه UBS شاهد افزایش رشد بازار سهام است

موسسه UBS شاهد افزایش رشد بازار سهام به دلیل کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، رشد قوی اقتصاد و کاهش تورم است.

در حالی که ما در ایجاد توازن مجدد پرتفو ها شایستگی می بینیم، اما معتقدیم که حفظ قرار گرفتن در معرض استراتژیک با فناوری بزرگ ایالات متحده مهم است و افزایش سهام فناوری می تواند همچنان ادامه یابد.

فراتر از فناوری، ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاران باید برای افزایش بالقوه رشد بازار سهام نیز آماده شوند، که می‌تواند با ترکیبی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد همچنان قوی اقتصاد و کاهش تورم تحقق یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط