موسسه UBS پیش بینی میکند که تا ماه سپتامبر قیمت نفت برنت به 100 دلار برسد

موسسه UBS پیش بینی میکند که تا ماه سپتامبر قیمت نفت برنت به 100 دلار برسد

دلایل : ظرفیت اضافی محدود ، ناتوانی شیل در پاسخگویی به تقاضای جهانی ، تقاضای جهانی با خروج جهان از بیماری همه گیر در حال افزایش است

پیش بینی نفت 100 دلاری توسط گلدمن، جی پی مورگان و مورگان استنلی انجام شده است که تا حدودی با نظریات اوپک پلاس متفاوت بوده و احتمال توافق ایران و آزاد سازی ۱۸ میلیون spr امریکا در این پیش بینی لحاظ نشده است که هرکدام باعث کاهش بهای نفت خام خواهد شد .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط