موسسه Westpac: چرخه افزایش نرخ در استرالیا به پایان رسیده است

موسسه Westpac می گوید چرخه افزایش نرخ در استرالیا به پایان رسیده است.

وست‌پک می‌گوید که بانک مرکزی استرالیا اکنون تا زمان اولین مرحله کاهش نرخ بهره، در سپتامبر 2024 متوقف شده است.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) اکنون مطمئن است که آخرین داده ها حاکی از دستیابی به هدف تورمی خود تا اواسط سال 2025 است.

در حال حاضر موانع برای افزایش نرخ بیشتر بسیار بالا به نظر می رسد.

به ویژه با توجه به اینکه اقتصاد احتمالاً با وجود بازار کار فشرده به عملکرد بسیار پایین تر از روند ادامه خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط