مک کارتی: در مذاکرات سقف بدهی پیشرفت داشتیم

آقای مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا :  مذاکره کنندگان در سقف بدهی پیشرفت هایی داشته اند.

برخی مسائل در مورد معامله سقف بدهی حل نشده باقی مانده است.

همه از معامله سقف بدهی راضی نخواهند بود.

من به مذاکره کنندگان دستور داده ام که تمام طول 24 ساعت روز را برای رسیدن به یک معامله در زمینه سقف بدهی کار کنند.

من در مورد گزارش موسسه FITCH RATING نگران نیستم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط