میانگین قیمت نفت برنت طبق نظرسنجی رویترز

طبق نظرسنجی رویترز، میانگین قیمت نفت برنت 89.23 دلار در سال 2023 خواهد بود (کاهش از 90.49 دلار در نظرسنجی ژانویه)

میانگین قیمت نفت خام ایالات متحده در سال 2023 83.94 دلار در هر بشکه خواهد بود (از 85.40 دلار در نظرسنجی ژانویه)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط