نتایج نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی انگلیس

نتایج نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی انگلیس:

نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در فصل سوم 2024 رقم 5.00 درصد و در فصل چهارم 2024 رقم 4.75 درصد پیش بینی می شود (همانند نظرسنجی 14 سپتامبر).

با توجه به این نظرسنجی؛ بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بانکی را تا فصل دوم 2024 روی رقم 5.25% نگه می دارد (این پیش بینی در نظرسنجی 14 سپتامبر رقم 5.50 درصد بود).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط