نتایج نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی اروپا

نتایج نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی اروپا :

همه 59 اقتصاددان گفتند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در نشست ماه ژوئن به میزان 0.25% افزایش خواهد داد و نرخ را به 3.50 درصد می رساند

43 نفر از 59 اقتصاددان اعلام کردند که بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را در ژوئیه به 3.75 درصد افزایش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط