نتایج نظرسنجی رویترز در مورد فدرال رزرو

نتایج نظرسنجی رویترز در مورد فدرال رزرو:

به گفته 40 نفر از 47 اقتصاددان؛ اولین کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دیرتر از پیش‌بینی‌های بازار انجام می‌شود.

به گفته 86 نفر از 104 اقتصاددان؛ فدرال رزرو نرخ بهره خود را در فصل دوم کاهش می دهد؛ 53 نفر می گویند این اتفاق در ماه ژوئن و 33 نفر می گویند این اتفاق در ماه می رخ خواهد داد.

به گفته 64 اقتصاددان از 104 اقتصاددان؛ فدرال رزرو در سال 2024 نرخ بهره خود را تا 1% یا کمتر کاهش می دهد و 43 نفر می گویند 0.75% یا کمتر.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط