نتیجه نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در ژانویه

نتیجه نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در ژانویه:

انتظارات تورمی در 12 ماه آینده به 3.3 درصد رسید (پیش بینی قبلی  3.2 درصد).

انتظارات تورمی 3 سال آینده بدون تغییر در 2.5 درصد باقی ماند.

عدم اطمینان در مورد انتظارات تورمی طی 12 ماه آینده بدون تغییر باقی ماند.

پاسخ دهندگان جوان تر (18 تا 34 سال) همچنان ادراک و انتظارات تورمی کمتری را نسبت به پاسخ دهندگان مسن تر (افراد 35-54 ساله و 55-70 ساله) گزارش کردند.

انتظارات برای نرخ بهره وام مسکن در 12 ماه آینده از 5.3 درصد در دسامبر به 5.1 درصد کاهش یافت.

این یک نظرسنجی آنلاین ماهانه از حدود 19000 مصرف کننده بزرگسال (یعنی 18 سال یا بیشتر) از 11 کشور منطقه یورو از جمله؛ بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، اتریش، پرتغال و فنلاند است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط