نتیجه نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران در مورد بانک مرکزی استرالیا

نتیجه نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران در مورد بانک مرکزی استرالیا (RBA):

نظرسنجی نشان می دهد که تحلیلگران انتظار دارند RBA نرخ بهره خود را در فصل سوم سال جاری کاهش دهد (نظرسنجی قبلی اولین کاهش را در فصل چهارم نشان داده بود).

برآورد میانه در نظرسنجی از 32 اقتصاددان نشان داد که RBA نرخ بهره خود را در سه ماهه سوم به 4.1 درصد کاهش خواهد داد.

اقتصاددانان معتقدند که CPI در فصل چهارم به بالای هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی خواهد رسید (نتیجه نظرسنجی قبلی حاکی از این بوده که تورم در فصل اول سال 2025 به هدف تورمی RBA خواهد رسید).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط