نتیجه نظرسنجی رویترز در مورد نرخ‌ بهره بانک مرکزی ژاپن

طبق نظرسنجی رویترز، بانک مرکزی ژاپن در ماه آوریل از نرخ‌های بهره منفی خارج می‌شود، اما احتمال ماه مارس را نمی‌توان رد کرد.

21 نفر از 34 اقتصاددان (تقریبا 62%) انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن به نرخ‌های بهره منفی در آوریل پایان دهد.

12 نفر از 34 اقتصاددان (تقریبا 35٪) انتظار چنین حرکتی را در ماه مارس (روز سه شنبه هفته آینده) را دارند.

به طور مشابه، 62 درصد از اقتصاد دانان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در ماه آوریل کنترل منحنی بازده را کنار بگذارد، در حالی که 31 درصد عقیده دارند این اقدام در ماه مارس رخ خواهد داد.

اکثریت قوی 80 درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی، 24 نفر از 30 نفر، انتظار دارند که بانک مرکزی به کنترل منحنی بازده (YCC) پایان دهد (YCC سیاستی است که بازده اوراق قرضه 10 ساله را در حدود 0٪ با سقف 1٪ هدایت می کند).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط