نخست وزیر کانادا می گوید ما هر کاری که بتوانیم برای کمک به تامین جهانی انرژی انجام خواهیم داد

ترودو، نخست وزیر کانادا: ما هر کاری که بتوانیم برای کمک به تامین جهانی انرژی انجام خواهیم داد.

اگر یک پرونده تجاری وجود داشته باشد، کانادا بررسی خواهد کرد که آیا صادرات LNG به طور مستقیم به اروپا منطقی است یا خیر.

بهترین گزینه کانادا در حال حاضر این است که به مشارکت در بازار جهانی گاز ادامه دهد.

بحث های اقتصادی در مورد LNG در حال انجام است. کانادا مشتاق است تا روند قانونی LNG را تسهیل کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط