نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان مطابق با انتظارات به میزان 0.5 درصد افزایش یافت

نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان مطابق با انتظارات به میزان 0.5 درصد افزایش یافت و از 1.75 درصد به 2.25 درصد رساند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط