نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس مطابق با انتظارات به میزان 0.75% افزایش یافت

نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس مطابق با انتظارات به میزان 0.75% افزایش یافت و از 0.25- درصد به 0.5 درصد رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط