نرخ بهره پیش فرض برای پرداخت بدهی در ژاپن برای اولین بار افزایش یافت

به نقل از NIKKEI؛ ژاپن برای اولین بار در 17 سال گذشته، نرخ پیش فرض برای پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

وزارت دارایی ژاپن نرخ بهره فرضی پرداخت شده برای اوراق قرضه در پیشنهاد بودجه سالانه دولت را برای اولین بار طی 17 سال گذشته در سال مالی 2024 افزایش خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط