نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته 5.7 درصد پیش‌بینی شده است

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی سال 2022 را از 4.4 درصد به 3.6 درصد کاهش داده است

نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته 5.7 درصد پیش‌بینی شده است که 1.8 درصد بیشتر از پیش‌بینی ژانویه است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط