نرخ گاز اروپا به 147 یورو افزایش پیدا کرد.

نرخ گاز اروپا به 147 یورو افزایش پیدا کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۲ گاز اروپا 401% رشد داشته است و خبر های بدی از ذخایر اروپا به گوش می رسد در ماه قبل نیز دولت ایتالیا اعلام کرد که از ماه آگوست دچار کمبود شدید گاز خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط