نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس در خصوص وام دهی در 3 ماه آینده

نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس:

وام دهندگان بریتانیا انتظار دارند در 3 ماه آینده در دسترس بودن وام با وثیقه کاهش یابد.

در سه ماهه سوم، کاهش دیگری برای در دسترس بودن اعتبارات محتمل است.

تقاضا برای وام مسکن در سه ماهه دوم افزایش یافت.

وام دهندگان بریتانیا پیش بینی می‌کنند که دسترسی به وام بدون وثیقه برای خانوار در 3 ماه آینده اندکی کاهش یابد.

چشم انداز وام دهندگان بریتانیا برای نکول وام مسکن به بالاترین سطح از اواسط سال 2009 رسیده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط