نظرسنجی در مورد نرخ بهره فدرال رزرو

طبق نظرسنجی صورت گرفته در مورد فدرال رزرو؛

78 نفر از 86 اقتصاددان گفته اند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در نشست ماه ژوئن در رقم 5.00٪ -5.25٪ نگه می دارد (8 نفر باقی مانده انتظار افزایش 0.25 درصدی در این نشست را دارند).

بر اساس نتیجه این نظرسنجی، فدرال رزرو حداقل یک بار دیگر در سال 2023 نرخ بهره خود را افزایش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط