نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک در مورد انتظارات تورمی

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک:

انتظارات تورمی 3 و 1 ساله به ترتیب از 2.8 و 3.6 درصد در نظرسنجی قبلی، به 3 و 3.7 درصد در سپتامبر افزایش یافتند.

انتظارات تورمی در افق پنج سال آینده با اندکی کاهش به 2.8 درصد رسیده است.

انتظارات تورمی عمدتاً ثابت است و خانوارها کمی نسبت به شرایط اعتباری بدبین هستند.

انتظارات برای میانگین قیمت سال آینده در زمینه قیمت مواد غذایی افزایش، اما برای گاز، مراقبت های پزشکی، اجاره بها و تحصیلات دانشگاهی کاهش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط