نظریات خزانه داری آمریکا در مورد اقتصاد جهانی

خزانه داری آمریکا:

اقتصاد جهانی در جایگاه بهتر از حد انتظار قرار دارد. بر ریسک‌های نزولی نظارت داریم.

دولت بایدن با اکثریت دو حزبی در کنگره همکاری خواهد کرد تا از ادامه حمایت از اوکراین اطمینان حاصل شود.

جنگ روسیه در اوکراین یک باد معکوس بزرگ برای اقتصاد جهانی است.

در حالی که برخی از کشورها شاهد کاهش رشد هستند، ما نشانه هایی از سرریزهای گسترده ای که اقتصاد جهانی را بی ثبات می کند، نمی بینیم.

سقف قیمت نفت در 10 ماه گذشته درآمد روسیه را “به طور قابل توجهی کاهش داده است” در حالی که بازارهای انرژی را باثبات نگه داشته است.

ما باید به تحمیل هزینه های شدید و فزاینده بر روسیه ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کشور خسارت هایی را که ایجاد کرده است، پرداخت می کند.

ما به دنبال یک رابطه اقتصادی سالم با چین و همکاری در مورد بازسازی بدهی و چالش های جهانی هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط