نظریه بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره

بانک مرکزی اروپا:

اگر نرخ‌ها برای یک دوره طولانی مدت کافی حفظ شوند، می‌توانیم به هدف خود برسیم.

اما این بیانیه مشروط و براساس اطلاعات فعلی است.

شوک های مختلف ممکن است به پاسخ متفاوتی نیاز داشته باشند.

ما نمی خواهیم از قبل به یک مسیر نرخ مشخص متعهد شویم.

قرائت تولید ناخالص داخلی منفی برای سه ماهه سوم امکان پذیر است.

ریسک های مرتبط با رشد به سمت نزول است.

ریسک های مرتبط با تورم در حال حاضر متعادل تر شده است.

انتقال تاثیر سیاست پولی قوی است.

بخش مهمی از انتقال تاثیر اقدامات گذشته هنوز در راه است.

کاهش ترازنامه بسیار مهم بوده است.

انعطاف پذیری PEPP خط اول دفاع و TPI خط دوم دفاع است.

ترجیح من این است که QT تدریجی و قابل پیش بینی باقی بماند.

افزایش اخیر بازدهی سرریز ایالات متحده است.

بحث در مورد کاهش نرخ‌ها زود است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط