نظر آقای ویلری در مورد روند تورم اروپا

ویلروی از بانک مرکزی اروپا:

تورم در حال کاهش است، اما هنوز بسیار بالاست.

فشارهای زیربنایی قیمت ها نشان دهنده تداوم هستند.

من انتظار دارم که تا اواخر سپتامبر در محدوده نرخ بهره پایانی باشیم.

بانک مرکزی می‌تواند در سه جلسه بعدی افزایش یابد یا توقف کند.

در چرخه انقباض پولی فعلی، تاخیر در انتقال سیاست ممکن است نهایتا تا 2 سال آینده طول بکشد.

افزایش نرخ بهره ممکن است بیشتر از گذشته زمان ببرد تا در اقتصاد اثر کند.

تورم خدمات مستلزم نظارت دقیق است.

کاهش سرعت افزایش نرخ بهره از 0.5 به 0.25 درصد عاقلانه و محتاطانه بود.

ما باید شاهد اثرگذاری افزایش‌های قابل توجه و فوق العاده سریع نرخ بهره در گذشته باشیم.

مدت زمان نگه داشتن نرخ بهره در سطوح بالا مهم‌تر از مقدار دقیق نرخ بهره ترمینال است.

بانک مرکزی اروپا می‌تواند در سه جلسه بعدی خود یا نرخ بهره را افزایش دهد یا چرخه افزایش را متوقف کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط