نظر جرج فدرال رزرو در مورد بازار سهام

خانم جرج فدرال رزرو:

بازار سهام یک سیگنال قیمتی مهم است

دیدن نوسانات و عدم رد آن به عنوان نشانه‌ای از شرایط مالی سخت‌تر، تعجب‌آور نیست.

سیاست فدرال رزرو بازار سهام را هدف قرار نمی دهد، اما تأثیرات سیاست پولی در آنجا احساس می شود

تمرکز اصلی بر روی اعداد تورم است.

در مورد تعیین زمان کافی برای تشدید سیاست ها گفت که تمرکز اصلی بر روی اعداد تورم است.

خانوارها در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند، اما به نظر می رسد مردم اکنون با قیمت های بالاتر احساس کندی در کسب‌وکارها می کنند

فدرال رزرو در کاهش تورم موفق خواهد شد، سخت است که بدانیم برای تحقق این امر به چه مقدار انقباض نیاز است.

من مطمئن نیستم که انتخاب یک عدد در اطراف ناحیه خنثی ارزش زیادی داشته باشد

برای حمایت از افزایش بیشتر نرخ، باید چیزی “بسیار متفاوت” را ببینید

اگر مردم کالاهای زیادی را خریداری نکنند و شروع به حرکت به سمت الگوهای مصرف معمولی‌تر کنند، شاید برای رسیدن به نوعی تعادل در اقتصاد مجبور نباشیم اقدامات زیادی انجام دهیم.

خیلی زود است که مشخص شود نرخ‌های بهره بالا چقدر ممکن است نیاز به افزایش داشته باشند، اگر مصرف برای مثال تغییر کند، ممکن است فدرال رزرو خیلی نیازی به افزایش بیشتر نداشته باشد.

در حال حاضر با انجام افزایش نرخ بهره نیم درصدی راحت هستم.

برای حمایت از افزایش نرخ بیشتر، باید داده‌های بسیار متفاوتی ببینیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط