نظر شرکت خدمات مالی آمریکایی در مورد نرخ بهره

شرکت خدمات مالی آمریکایی Principal Asset Management: نرخ بهره فدرال رزرو احتمالاً به اوج خود رسیده است، اولین کاهش احتمالا در اواسط سال 2024 رخ خواهد داد.

این موسسه افزود؛ در حالی که نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا احتمالاً به اوج خود رسیده است، اما پیام پاول مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره در صورت لزوم را رد نمی‌کند.

«تا زمانی که رشد اقتصادی قوی باشد، افزایش مجدد تورم یک ریسک است».

به این ترتیب، اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تنها در اواخر سه ماهه دوم سال 2024 انجام خواهد شد، زمانی که از دست دادن مشاغل افزایش یافته و رشد به وضوح کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط