نظر صعودی موسسه TD در مورد USD

موسسه TD نظر صعودی خود در مورد USD را تا فصل دوم سال جاری حفظ می کند
سنتیمنت بازار به ترس از رکود جهانی تغییر کرده است.
شگفتی بر روی تغییر در همبستگی ها است و این سوال را مطرح می کند که استرس ها چقدر در آن قیمت گذاری شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط