نظر موسسه گلدمن ساکس در مورد مسیر پیش روی فدرال رزرو

نظر موسسه گلدمن ساکس در مورد مسیر پیش روی فدرال رزرو :

از نظر ما، اگر افزایش نرخ‌ها مشکل تورم را بدون رکود حل کند، FOMC به احتمال زیاد منتظر می‌ماند تا در یک فرصت مناسب نرخ ها را به سمت نرخ خنثی 2.5% کاهش دهد ولی فدرال رزرو به برآورد نرخ خنثی 2.5 درصدی خود اطمینان کافی ندارد.

موسسه GS پیش بینی می کند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال به 4.6 درصد می رسد به این ترتیب که

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ بهره را در نشست نوامبر خود 0.75%، در نشست دسامبر خود 0.5% افزایش خواهد داد.

موسسه GS با نگاهی به سال 2023 می گوید مسیر نرخ بهره در سال 2023 به دو موضوع بستگی دارد:

1. سرعت رشد استخدام و تورم؛ در حالی که خطراتی در هر دو جهت وجود دارد، ما ریسک بیشتر را در این می بینیم که نیاز به نرخ بالاتری برای فدرال رزرو وجود دارد.

2.در حالی که تورم هنوز به طرز ناراحت کننده ای بالا است آیا مقامات FOMC واقعاً از سطح نرخ بهره راضی خواهند بود و مایل به کاهش یا توقف انقباض هستند؟!

آخرین مطالب

مطالب مرتبط