نگرانی اعضا بانک مرکزی اروپا در مورد تورم بالا

صورت‌جلسه بانک مرکزی اروپا: اعضا به طور گسترده نگرانی خود را در مورد اعداد تورم بالا ابراز کردند

برخی از اعضا، اقدام بدون تأخیر بی‌مورد به منظور نشان دادن عزم شورای حکام برای دستیابی به ثبات قیمت را مهم دانستند.

بسیاری از ریسک‌های صعودی چشم‌انداز تورمی که شورای حکام قبلاً در تابستان گذشته در مورد آنها بحث کرده بود، تاثیرگذار بوده است.

اعضا به طور کلی با ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی موافقت کردند.

داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که جنگ بهبود اقتصادی را کند می‌کند اما آن را از مسیر خارج نمی‌کند.

این استدلال مطرح شد که انعطاف‌پذیری باید یکی از ویژگی‌های دائمی ابزارهای در اختیار شورای حکام باشد.

تعدادی از عوامل وجود داشت که تورم را در حال حاضر پایدارتر از آنچه پیش‌بینی شده بود، می‌کند.‌

آخرین مطالب

مطالب مرتبط