نگرانی بایدن و آردرن در مورد نفوذ چین در اقیانوس آرام

وزارت خارجه چین در مورد نگرانی بایدن و آردرن در مورد نفوذ چین در اقیانوس آرام:

بیانیه مشترک آنها چین را لکه دار می کند و به شدت در امور داخلی چین مداخله می کند.

بیانیه مشترک آنها را قاطعانه رد می کند.

ایالات متحده و نیوزلند تهدیدات علیه چین را افزایش می دهند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط